Farba Dyspersyjna na bazie żywic naturalnych 660

Wykańczanie ścian

Matowa, bez rozpuszczalników, w dużym stopniu odporna na żółknięcie, w kolorze białym naturalnym, do wewnątrz

Zmywalna, niekapiąca, mocno kryjąca, matowa farba do ścian, do malowania podłoży mineralnych, tapet raufazer itp. Otwarta dyfuzyjnie.

....jak Państwo czują, nie czuć zapachu!

Farba Dyspersyjna LEINOS 660 na bazie żywic naturalnych nadal należy do najlepszych farb ściennych do wewnątrz: łatwa w nakładaniu, bardzo wydajna i mocno kryjąca. Amatorzy i profesjonaliści w równym stopniu doceniają tę klasyczną farbę do ścian i sufitów. Można nią malować prawie wszystkie podłoża: czy to nowy, czy stary tynk, tapety lub zabrudzone powłoki dyspersyjne, Farba Dysperyjna LEINOS 660 jest kompatybilna i zapewnia dzięki swej aksamitno-matowej powierzchni i bez uciążliwego zapachu przyjemny klimat w pomieszczeniu.

WŁAŚCIWOŚCI W SKRÓCIE
- Matowa, w kolorze białym naturalnym, do wewnątrz.
- W dużym stopniu odporna na żółknięcie, bez rozpuszczalników.
- Zmywalna zgodnie z DIN EN 13300, klasa 3.
- Paroprzepuszczlna zgodnie z DIN EN ISO 7783-2 klasa 1.
- Może być barwiona Pigmentami LEINOS 668.
- Malowanie pędzlem, wałkiem lub przez natrysk.
- Czas schnięcia w zależności od warunków ok. 16-24 godzin.
- Zużycie ok. 100-200 ml/m² na jedną warstwę.
- Czyszczenie narzędzi malarskich wodą.

OBRÓBKA & PODŁOŻA
Nakładanie farby wykonuje się zwykle wałkiem lub pędzlem. Malowanie szczotką również możliwe, bardzo duże powierzchnie mogą być także powlekane przez natrysk.

Nowe, niemalowane powierzchnie tynków i suchej zabudowy:
Np. tynk gipsowy, wapienno-cementowy, płyty gipsowo-kartonowe lub gipsowo-włóknowe, jak również beton. Wymienione podłoża należy zagruntować Gruntem Głęboko Penetrującym LEINOS 620, aby zmniejszyć ich dużą chłonność. Następnie, w zależności od krycia, pomalować 1 - 2 krotnie Farbą Dyspersyjną na bazie żywic naturalnych LEINOS.
 
Stare powłoki malarskie i tapety:
Istniejące powłoki farby dyspersyjnej na tynku lub płycie gipsowo-kartonowej, itp. muszą się mocno  trzymać i tak jak nowe, niemalowane tapety mogą być malowane Farbą Dyspersyjną LEINOS bez wcześniejszego gruntowania. Stare, malowane raz lub kilka razy farbą emulsyjną tapety należy sprawdzić, czy dobrze się trzymają i ewentualnie podkleić. Bardzo brudne powłoki starej farby należy oczyścić. Farby gliniane i łuszczące się stare powłoki muszą zostać całkowicie usunięte. Gęste, bardzo mało chłonne podłoża, jak farby lateksowe i lakiery należy bardzo starannie oszlifować lub wyługować. Generalnie nie jest wymagane gruntowanie w przypadku istniejących, przyczepnych starych powłok chyba, że muszą zostać całkowicie usunięte.

PORADY & WSKAZÓWKI

Sprawdzić stan podłoża
Stabilność starej powłoki można łatwo sprawdzić - wystarczy tylko mocno przykleić do ściany krepową taśmę malarską, po czym gwałtownie ją oderwać. Jeśli na taśmie nie zostaną drobinki farby, to podłoże jest stabilne i może być ponownie malowane. Jeśli jednak części farby odejdą razem z taśmą, to starą powłokę należy całkowicie usunąć ze ściany.

Jednolita powierzchnia
Jednolitą fakturę powierzchni otrzymają Państwo, rozprowadzając Farbę Dyspersyjną LEINOS 660 energicznie wałkiem na powierzchni ściany, a na zakończenie wałkując farbę tylko w jednym kierunku, np. z góry na dół lub odwrotnie. Im krótsze runo na wałku, tym delikatniejsza faktura powierzchni. 
Zastosowanie: 

Biała lub kryjąca na kolorowo, dyfuzyjna powłoka malarska do wszystkich podłoży mineralnych lub mocno przyklejonych tapet.

Właściwości techniczne: 

Wysoka zdolność krycia, łatwa w użyciu, bardzo wydajna. Bez rozpuszczalników, w dużym stopniu odporna na żółknięcie. Paroprzepuszczalna zgodnie z DIN/EN ISO 7783-2 klasa 1. Odporna na zmywanie zgodnie z DIN/EN ISO 11998 i DIN EN 13300, klasa 3, zdolność krycia klasa 2, odporność na ścieranie na mokro klasa 3.

Kolor: 

Biały naturalny, matowy. Można ją dowolnie barwić Pigmentami w Koncentracie 668 LEINOS.

Składniki: 

Woda, kreda, dwutlenek tytanu, emulgator roślinny, kwas poliasparaginowy, zagęszczony olej krokoszowy, talk, kaolin, metyloceluloza, benzisothiazolinone. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 30 g/l (kategoria „a” od 2010).

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być suche, wolne od tłuszczu i kurzu, umiarkowanie chłonne, ale przyczepne, wolne od środków separujących, pęknięć, wykwitów i grzybów. Podłoże zagruntować Gruntem Głęboko Penetrującym LEINOS 620. Jeżeli podłoże reaguje silnie alkalicznie musi zostać zneutralizowane. Aby osiągnąć zmywalność zgodną z DIN EN ISO 11998 i DIN EN 13300 - klasa 3, podłoże po ostatnim malowaniu nie może być chłonne.

Sposób stosowania: 

Nakładać wałkiem, pędzlem lub urządzeniem do malowania natryskowego typu Airless przy temperaturze otoczenia wyższej niż 12°C.

A. Malowanie na tynku, betonie i tapetach raufaser:
W zależności od chłonności podłoża malować 1 - 2 razy. Każdorazowo zachować czas schnięcia ok. 16 - 24 godz.
 
B. Malowanie na płytach gipsowo-kartonowych, tapetach tekstylnych:
Zagruntować Gruntem Głęboko Penetrującym 620, następnie malować 1 - 2 razy. Każdorazowo zachować czas schnięcia ok. 16 - 24 godz.

C. Malowanie starych powłok malarskich:
Stare powłoki farb emulsyjnych gruntownie oczyścić. Powłoki farb glinianych całkowicie usunąć i umyć. Przeprowadzić próbę malowania! Stare powłoki farb lateksowych, olejnych i lakierów całkowicie usunąć. Następnie malować jak w pkt. B., mocno chłonne podłoża zagruntować.

Czas schnięcia: 

Przy 20°C i 50% względnej wilgotności powietrza ok. 16 - 24 godzin. Ten system do schnięcia wymaga odpowiedniej ilości tlenu z powietrza, suchego podłoża i niezbyt wysokiej względnej wilgotności powietrza.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 100 - 200 ml/ m2 na jedną warstwę, może odbiegać od normy w zależności od chłonności podłoża.

Opakowanie wystarcza na...*
2,5l 16,5 m2
10l 66 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięta ma przydatność do użycia ok.12 miesięcy. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem!

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 20.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Rozcieńczalna wodą. Produkt jest gotowy do użycia. Czyszczenie narzędzi malarskich wodą z dodatkiem Mydła Roślinnego 930 LEINOS.

GISCODE: 

M-DF 01

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Kontakt dla alergików: +48 / 608 031 784