Grunt do Tynków Mineralnych 622

Wykańczanie ścian

Szorstki podkład pod wszystkie systemy farb ściennych na podłożach mineralnych.
 

Grunt do Tynków Mineralnych

Nie działa izolująco, nie hamuje dyfuzji.
 

Zastosowanie: 

Powłoka gruntująca pod farby strukturalne i farby wapienne LEINOS. Do wszystkich mineralnych podłoży, takich jak: tynk wapienny, tynk cementowy, materiały budowlane wapienno-piaskowe, beton komórkowy, cegły, beton, cegły gliniane, tynk gliniany, płyty fermacell, płyty gipsowo-kartonowe, dobrze trzymające się, stare powłoki dyspersyjne itp.

Właściwości techniczne: 

Grunt przepuszczalny dla pary wodnej i bez rozpuszczalników. Tworzy szorstkawą powierzchnię pod kolejne powłoki.

Kolor: 

Biały naturalny, matowy.

Składniki: 

Woda, potasowe szkło wodne, eter celulozy, kreda, mączka marmurowa, dyspersja akrylowa. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi <1 g/l. Limit w UE wynosi maks. 30 g/l (kategoria „a” od 2010 roku).

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być suche, stałe, chłonne, czyste, wolne od kurzu. Lekko piaszczące, ale jeszcze stabilne podłoża zagruntować jeden raz obficie Gruntem do Tynków Mineralnych 622, Stare, błyszczące powłoki farb lateksowych, olejnych i lakierów całkowicie usunąć lub wyługować. W razie wątpliwości przedprowadzić próbę.

Sposób stosowania: 

Grunt do Tynków Mineralnych 622 LEINOS nanosić nierozcieńczony lub rozcieńczony maks. do 10 % czystą wodą. Przed użyciem i w trakcie nanoszenia grunt dobrze mieszać.

Czas schnięcia: 

Przy 20°C i 50% względnej wilgotności powietrza przynajmniej 24 godziny. Nie stosować przy temperaturze otoczenia i powierzchni niższej niż +5°C.

Wielkość opakowań i zużycie: 

1 l wystarcza na ok. 5 m2, w zależności od struktury i chłonności podłoża.

Opakowanie wystarcza na...*
2,5l 13 m2
10l 52,5 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem! Oryginalnie zamknięty jest przydatny do użycia ok. 12 miesięcy.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 20.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Woda i Mydło Roślinne LEINOS 930. Produkt jest gotowy do użycia.

Wskazania szczególne: 

Wszystkie farby silikatowe LEINOS zalecane są szczególnie do obiektów historycznych, ale stosowane są także w budownictwei nowoczesnym. W przeciwieństwie do farb konwencjonalnych bazujących na żywicach syntetycznych, farby silikatowe nie tworzą powłoki lecz dają pewną warstwę. Starzenie się farb krzemianowych odbywa się poprzez ciągłe, bardzo powolne zmniejszanie grubości tej warstwy. W literaturze specjalistycznej zachowanie to określa się mianem „kredowania”. To kredowanie jest charakterystyczne dla materiału i NIE jest wadą produktu.

Aby osiągnąć optymalne wyniki, materiał należy dokładnie wymieszać przed nałożeniem i przesiać, aby wysuszone cząsteczki farby z krawędzi wiadra lub pokrywki zostały usunięte. Są to typowe właściwości materiału, a NIE wada produktu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Szyby okienne, części metalowe, należy dobrze zabezpieczyć. Zachlapania od razu zmyć dużą ilością wody.
Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.