Farba do Drewna na bazie oleju naturalnego 850

Lakiery

Chroni konstrukcje drewniane na zewnątrz.

Farba do Drewna

Czy to burza, czy śnieżyca - ochrona na każdą pogodę.

Zastosowanie: 

Niezamykająca porów powłoka kryjąca do wszystkich konstrukcji drewnianych na zewnątrz. Dobra do drewna szorstkiego od piły.

Właściwości techniczne: 

Dobra zdolność krycia. Tworzy elastyczną, termoplastyczną powłokę. Paroprzepuszczalna.

Kolor: 

014 kukurydzianożółta, 057 szwedzka czerwień. 064 ziemnobrązowa, 104 kruczoczarna, 123 błękit fryzyjski, 204 starobiała, 400 zieleń jodłowa, 401 stalowoszara, 733 szary antracyt.

 

Składniki: 

Olej lniany, olej drzewny, zagęszczony olej drzewny, olej rycynowy, estry żywic naturalnych, izoparafina, kaolin, kreda, kwas krzemowy, tlene glinu, wosk mikrokrystaliczny, pigmenty mineralne, węglan cynku, karbaminian jodopropynylobutylu, sykatywy. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 290 g/l. Dopuszczalna wartość w UE wynosi 400 g/l (kategoria "e" od 2010).
 

 

Substancja czynna: 

0,6 % karbaminian jodopropynylobutylu

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być suche, twarde, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu i nie może być chłonne. Surowe drewno szorstkie od piły najpierw wyszczotkować.

Sposób stosowania: 

Pędzlem, wałkiem i przez natryskiwanie. Temperatura otoczenia i powierzchni powyżej 15˚C.

Czas schnięcia: 

Pyłosucha po ok. 12 godz. Po 16 - 24 godz. sucha i można ją poddawać dalszej obróbce. W czasie schnięcia koniecznie zadbać o dobrą cyrkulację powietrza.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 50 - 60 ml/m2 dla jednej warstwy na wyheblowanym albo wyszlifowanym podłożu. Na podłożu szorstkim od piły zużycie nieznacznie wzrasta. Nakładać oszczędnie, aby uniknąć problemów z wysychaniem.

Opakowanie wystarcza na...*
0,75l 10,5 m2
2,5l 35 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięta zachowuje trwałość przynajmniej przez 2 lata. Przechowywać szczelnie zamkniętą w chłodnym i suchym miejscu.

Utylizacja: 

Zgodnie z urzędowymi, regionalnymi przepisami o utylizacji. Wysuszone resztki produktu mogą być wyrzucane do śmieci komunalnych. Kod odpadu: EAK/EWC 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

LEINOS Rozcieńczalnik 200. Produkt jest gotowy do użycia.

GISCODE: 

Ö 60

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Zawiera butylokarbaminian jodopropynylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
UWAGA: Nasączone produktem materiały robocze, jak: szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w zamkniętym pojemniku metalowym lub wodzie, następnie zutylizować, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zadbać o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach.
Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą ochronę dróg oddechowych.
Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.

Kontakt dla alergików: +48 / 608 031 784

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.