Emulsja Pielęgnacyjna 925

Pielęgnacja

Do regularnej pielęgnacji olejowanych i woskowanych powierzchni.
Szczególnie do mebli drewnianych.

Działa antystatycznie. Bardzo dobra do polerowania - nadaje powierzchni aksamitny połysk

Zastosowanie: 

Emulsja do regularnej pielęgnacji olejowanych i woskowanych powierzchni, szczególnie do mebli drewnianych. Działa antystatycznie. Nadaje powierzchniom jedwabisty połysk. 

Właściwości techniczne: 

Emulsja na bazie naturalnych surowców chroni wszystkie olejowane i woskowane powierzchnie przed brudem i mechanicznym ścieraniem. Po krótkim czasie  schnięcia nadaje powierzchniom aksamitny połysk, daje się dobrze polerować. Po zastosowaniu emulsji powierzchnie są odświeżone, pozostają dyfuzyjne i odporne na zabrudzenia.

Składniki: 

Woda, wosk carnauba, mikrowoski, metyloceluloza, emulgator roślinny, konserwant: benzoizotiazol.

Sposób stosowania: 

Do odświeżania mebli stosować postać nierozcieńczoną. Na podłogi nanosić w postaci rozcieńczonej (25 ml na 5 l wody). Po wyschnięciu wypolerować.

Wielkość opakowań i zużycie: 
Opakowanie wystarcza na...*
1l zależy od zastosowania

* średnia wydajność na jedną warstwę

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem. Napoczęte opakowania szczelnie zamykać.

Utylizacja: 

Opakowanie opróżnić i poddać recyklingowi. Europejski kod odpadu dla pozostałości płynnych EWC: 07 06 01.

GISCODE: 

GHO

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Infolinia dla alergików: +48 / 608 031 784