Preparat przeciw Kornikom 130

Impregnaty i grunty do drewna

Środek wzmacniający drewno, chroni drewno przed owadami i grzybami niszczącymi drewno, poprzez działanie fizykalno-mechaniczne.
 

Również do wzmacniania sporowaciałego drewna.

Preparat przeciw Kornikom

Roztwór wodny.

Zastosowanie: 

Działający zapobiegawczo, niezamykający porów środek wzmacniający drewno. Chroni drewno przed atakami owadów i grzybów poprzez działanie fizykalno-mechaniczne. Również do drewna na zewnątrz pod zadaszeniem i w pomieszczeniach wilgotnych.

Właściwości techniczne: 

Działa zapobiegawczo przeciw atakom grzybów i owadów. Nadaje się również do restaurowania (wzmacniania) starego drewna. Paroprzepuszczalny. Poprzez działanie preparatu drewno staje się nierozpoznawalne dla szkodników.

Kolor: 

Lekko żółty, mętny.

Składniki: 

Woda, tlenek glinu, kwas krzemowy, palminian potasu, tlenek magnezu, chlorek potasu, kwasy tłuszczowe.

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być stałe, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu, surowe (nie malowane) i chłonne. Wilgotność drewna powinna wynosić ok. 15 – 20 %. Przed użyciem krótko wstrząsnąć pojemnikiem. Przed użyciem preparatu należy usunąć zaatakowane przez szkodniki fragmenty drewna.

Sposób stosowania: 

Malowanie, natrysk, zanurzanie, wzgl. kąpiel w wannie. Temperatura otoczenia i powierzchni powyżej 15˚C. W zaatakowanym owadami drewnie konieczne jest dokładne wypełnienie preparatem wygryzionych kanalików, ewentualnie przy użyciu strzykawki.

A. Nakładanie:
1. Malowanie, natryskiwanie (wymagane przynajmniej 2 nałożenia):
Dla osiągnięcia pewnego rezultatu preparat nanosić 2 – 3 krotnie. Pęknięcia muszą być dodatkowo starannie pomalowane. Przy natryskiwaniu wkalkulować straty materiału na mgłę natryskową.
2. Zanurzanie, kąpiel w wannie:
Zanurzać przynajmniej przez 30 minut. Mokre i wilgotne drewno wymaga czasu zanurzania nawet do 24 godzin.
3. Drewno zaatakowane larwami:
Wszystkie widoczne otwory starannie i całkowicie wypełnić preparatem LEINOS 130.

B. Dalsza obróbka:
Jeżeli powierzchnia ma zostać poddana dalszej obróbce, to należy zwrócić uwagę, czy Preparat przeciw Kornikom 130 został naniesiony na całą powierzchnię drewna oraz czy jest zupełnie suchy. W przypadku wytrącenia się kryształków na powierzchni należy je usunąć szczotką lub wilgotną szmatką. Dalszą obróbkę wewnątrz kontynuować przy użyciu wszystkich produktów LEINOS na bazie olejów i wosków, a na zewnątrz przy użyciu produktów LEINOS odpornych na warunki atmosferyczne.

Czas schnięcia: 

Kolejne nanoszenie po ok. 24 godz., gdy drewno jest już całkowicie suche.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Malowanie, natrysk: ok. 100 ml/m2 na jedno nałożenie. Wymagane są, co najmniej dwie warstwy! Zanurzanie albo kąpiel ok. 15 l/m3.

Opakowanie wystarcza na...*
1l 10 m2
2,5l 25 m2
10l 100 m2
20l 200 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 2 lata. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem! Opakowania dobrze zamykać.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być wyrzucane do śmieci komunalnych.
Europejski kod odpadu EWC: 08 01 20.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Woda i LEINOS Mydło Roślinne 930.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.