Bejca Woskowa 600

Lazury do drewna

Nauralna różnorodność barw -
Do wszystkich powierzchni drewnianych

Bejca Woskowa
Sami Państwo mogą określić intensywność kolorów.
 
Pigmenty w koncentracie stosowane są również do farb ściennych, dzięki temu dają możliwość idealnego dopasowania kolorów mebli i ścian.

Dostępna jest również bejca w kolorze białym, zabarwiona na gotowo.

Bejca Woskowa LEINOS 600 to bezbarwna lazura woskowa na bazie wodnej do indywidualnego barwienia ponad 20 Pigmentami w Koncentracie LEINOS 668. Specjalne umiejętności nie są tu potrzebne. Również Państwo mogą "skomponować" swój dowolny kolor zgodnie z upodobaniami.
Bejce woskowe przyjazną alternatywą dla środowiska w skutecznej ochronie niemalowanych, surowych powierzchni drewnianych np. drzwi, mebli i drewnianych zabawek przed wpływami środowiska. Bejca Woskowa LEINOS 600 zawiera specjalne woski nadające się do  polerowania i podkreślające naturalną strukturę drewna. Dzięki kremowej konsystencji, mieszanina ta może być łatwo i równomiernie nakładana na drewniane podłoża za pomocą miękkiej szmatki lub pędzla. Intensywność koloru "malarz" określa sam - albo poprzez stężenie pigmentów w bejcy, albo poprzez ilość nałożonych warstw.

Również odporność tak bejcowaych powierzchni drewnianych robi wrażenie: w kombinacji z Olejami Twardymi LEINOS tworzy trwałe powierzchnie, które można łatwo utrzymać łagodnymi środkami czyszczącymi. Jeśli ktoś chce dodatkowo zwieńczyć dzieło, to może bejcowaną powierzchnię wypolerować - tak mocno jak się da. Dzięki zawartości wosku w bejcy "olśniewający" efekt będzie tak, czy inaczej zapewniony.

 
Zastosowanie: 

Do barwienia drewnianych sufitów, boazerii ściennych, jak również mebli z drewna wewnątrz pomieszczeń.

Właściwości techniczne: 

Lazurująca, paroprzepuszczalna, łatwa w użyciu lazura na bazie wodnej. Szybkoschnąca, nadająca się do polerowania.

Kolor: 

Bezbarwny, do barwienia Pigmentami w Koncentracie 668.

Składniki: 

Woda, wosk carnauba, wosk mikrokrystaliczny, metyloceluloza, lecytyna sojowa, benzisothiazolinon. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalna wartość w UE wynosi 30 g/l (kategoria "a" od 2010).

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być suche, stałe, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu. Powierzchię drewnianą wyszlifować, w zależności od żądanej głębokości wnikania, papierem ściernym o ziarnistości P100 - P180 w kierunku włókien drewna.

Sposób stosowania: 

Nakładanie szczotką, pędzlem, gąbką lub ściereczką bawełnianą. Temperatura pomieszczenia i powierzchni powyżej 15˚C.

Czas schnięcia: 

Pyłosucha po 1 - 2 godzinach, sucha po ok. 24 godzinach.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 80 - 100 ml/m2 w zależności od chłonności drewna.

Opakowanie wystarcza na...*
0,75l 9,5 m2
2,5l 31 m2
10l 125 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięta zachowuje trwałość ok. 12 miesięcy. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem!

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski Katalog Odpadów EWC: 08 01 20.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Woda i Mydło Roślinne LEINOS 930.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. 

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.
Kontakt dla alergików: +48 / 608 031 784