Produkty specjalne

Nasze produkty do blokowania szkodliwych substancji i zwalczania pleśni, ługi do drewna i rozcieńczalnik.
 

Nasze produkty

Rozcieńczalnik

Środek rozcieńczający i czyszczący do wszystkich produktów LEINOS zawierających olej.

Szpachla do Drewna

Szpachla w proszku na bazie wodnej.

Ług do Drewna Liściastego

Do uszlachetniania drewna liściastego wewnątrz

Nie powoduje ciemnych przebarwień

Ług do Drewna Iglastego

Do uszlachetniania drewna iglastego wewnątrz

Ług Czyszczący

Czyści i ługuje stare, gładkie, olejowane podłoża pod oleje i lakiery.

Osłona Szelakowa

Do izolowania podłoży skażonych szkodliwymi substancjami jak: PCB, PCP/Lindan lub DDT, tylko do wewnątrz.

Rozcieńczalnik do Osłony Szelakowej

Do rozcieńczania Osłony Szelakowej i czyszczenia narzędzi.

Środek Antypleśniowy

Zum sicheren Entfernen von Schimmelpilzen im Innenbereich.

Ohne Chlorchemie.