Vintage Wall Ground 631

Vintage

Grunt do dekorowania ścian w stylu vintage

Zastosowanie: 

Do ekskluzywnej, otwartej dyfuzyjnie stylizacji ścian wewnątrz pomieszczeń.

Właściwości techniczne: 

Na bazie wodnej, o niskiej zawartości rozpuszczalników, nieżółknący. Vintage Wall Ground po wyschnięciu jest prawie bezbarwny i przeźroczysty, paroprzepuszczalny. Można go barwić Pigmentami LEINOS 668, za wyjątkiem pigmentów perłowych.

Kolor: 

W postaci niebarwionej po wyschnięciu prawie bezbarwny.

Składniki: 

Woda, mydło szelakowe, mydło żywic naturalnych, wosk Carnauba, metyloceluloza, węglan wapnia, glinka, benzisothiazolinon.  Zawartość lotnych związków organicznych LZO w produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalna wartość UE wynosi 30 g/l (kategoria a od 2010).

Sposób stosowania: 

Nakładanie kielnią japońską lub podobną szpachelką. Zalecana temperatura powietrza i obrabianej powierzchni powyżej 15°C.

Czas schnięcia: 

Po 2 - 3 godz. można nakładać kolejną warstwę, po ok. 24 godz. można ścianę wypolerować.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Zużycie pomiędzy 30 - 70 g/m2 na jedną warstwę w zależności od rodzaju dekoracji i techniki nakładania.

Opakowanie wystarcza na...*
0,75l 11 - 23 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę Kalkulator zużycia >>

 

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięta ma ok. 12 miesięcy przydatności do użycia. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem!

Utylizacja: 

Zodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 12.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Woda i Mydło Roślinne LEINOS 930. Produkt jest gotowy do użycia.

GISCODE: 

GISCODE: M-DF 01

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Infolinia dla alergików: +48 / 608 031 784