Vintage Wood Ground 331

Vintage

Grunt do dekorowania mebli i ścian drewnianych w stylu vintage.

Właściwości techniczne: 

Vintage Wood Ground 331 służy jako podkład i tworzy jasne tło dla późniejszej dekoracji w technice vintage.

Kolor: 

Biały.

Składniki: 

Woda, mydło szelakowe, mydło żywic naturalnych, wosk pszczeli, wosk Carnauba, celuloza, pigmenty mineralne, konserwant - benzoizotiazol. Zawartość lotnych związków organicznych LZO w produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 30 g/l (kategoria „a” od 2010).

Sposób stosowania: 

Na podłoże nanieść Vintage Wood Ground pędzlem, wałkiem lub szpachelką, w zależności od oczekiwanego efektu, cienką lub grubszą, nierównomierną warstwę. Po wyschnięciu nałożyć kolorowe warstwy Pigmentów w Koncetracie LEINOS 668, najepiej w nieregularny sposób.  Po wyschnięciu wszystkich warstw przeszlifować papierem ściernym, aż do uzyskania pożądanego efektu.

Czas schnięcia: 

Uzależniony od grubości warstw i klimatu w pomieszczeniu.
 

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w zamkniętych pojemnikach, w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem!

Utylizacja: 

Europejski Katalog Odpadów (EAK/EWC) 08 0120

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Woda i Mydło Roślinne LEINOS 930. Produkt jest gotowy do użycia.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
 

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Infolinia dla alergików: +48 / 608 031 784