Olejek Pielęgnacyjny do Mebli 910

Pielęgnacja

Pielęgnuje, konserwuje i odświeża wszystkie olejowane lub woskowane
powierzchnie z drewna.

Olejek Pielęgnacyjny do Mebli
Zastosowanie: 

Do konserwacji naturalnie olejowanych i woskowanych powierzchni mebli wewnątrz pomieszczeń.

Właściwości techniczne: 

Głęboko wnikająca impregnacja. Wykazuje działanie hydrofobowe. Produkt sprawdzony pod względem migracji pierwiastków zgodnie z normą DIN EN 71-3 (powłoki zabawek).

Kolor: 

Bezbarwny do lekko żóltawego.

Składniki: 

Olej lniany, olej drzewny, olej rycynowny, estry żywic naturalnych, izoparfiny, sykatywy. Produkt nie podlega unijnej dyrektywie Deco-Paint.

Sposób stosowania: 

Olejek nanieść cienko na powierzchnię mebla czystą i miękką szmatką w kierunku słojów. Powierzchnie mebli, które nie były impregnowane produktami LEINOS, przetestować w niewidocznym miejscu. Powierzchni z tworzyw sztucznych, jak polistyren nie pielęgnować Olejkiem Pielęgnacyjnym do Mebli LEINOS!

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 10 ml/m2.

Opakowanie wystarcza na...*
0,25l zależy od rodzaju powierzchni

* średnia wydajność na jedną warstwę

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 2 lata. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miesjcu.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Czyszczenie Rozcieńczalnikiem 200 LEINOS.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.
Nasiąknięte produktem materiały robocze, jak np. szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w hermetycznych pojemnikach metalowych lub wodzie, a następnie zutylizować, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zapewnić należytą wentylację. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować typowy dla tego rodzaju produktów zapach.
Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą, zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych.
Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.