Mydło do Podłóg Ługowanych 924

Pielęgnacja

Do konserwacji i pielęgnacji podłóg ługowanych

Przy regularnym stosowaniu tworzy szlachetną patynę

Zastosowanie: 

Do czyszczenia, pielęgnacji i uszlachetniania ługowanych i mydlonych powierzchni z drewna, jak również impregnowanych białym lub naturalnym olejem. Do gruntowania normalnie eksploatowych podłóg z drewna miękkiego, np. w pokojach i sypialniach, do boazerii ściennych i sufitowych, do mebli i drzwi. Również jako środek intensywnie czyszczący do mocno zabrudzonych powierzchni na zewnątrz, np.: tarasów, ogrodzeń i drzwi drewnianych, płytek kamiennych, klinkieru itp. Idealne do czyszczenia i usuwania glonów i pleśni. Mocno skoncentorwane.

Właściwości techniczne: 

Płynna konsystencja, bardzo wydajne, silne działanie czyszczące, mocno regenerujące. Z odnawialnych surowców roślinnych.

Kolor: 

002 bezbarwne, 202 białe,

Składniki: 

Woda, tensydy oleju kokosowego, mydła potasowe sojowych kwasów tłuszczowych, mydła potasowe kwasów tłuszczowych, kwas poliasparaginowy.

Sposób stosowania: 

Gruntowanie surowego drewna iglastego:
Mydło rozcieńczyć w wodzie w stosunku 1:10. W tej wodzie zamoczyć mop lub bawełnianą szmatkę, lekko wykręcić, po czym wycierać na wilgotno podłogę. Pozostawić na krótkie działanie, a mopa wypłukać w czystej wodzie.

Regularne mycie i pielęgnacja:
Mydło dodać do wody w stosunku 1:40 i podłogę zmywać  na wilgotno. Pozostawić na krótkie działanie, a mopa wypłukać w czystej wodzie. Mocno przywierające zabrudzenia usunąć białym padem i roztworem mydlanym. Następnie przemyć czystym roztworem wody z Mydłem do Podłóg Ługowanych  924 i pozostawić do wyschnięcia. Nie spłukiwać czystą wodą.

Intensywne czyszczenie na zewnątrz:
W zależności od stopnia zabrudzenia rozcieńczyć Mydło do Podłóg Ługowanych w ciepłej wodzie w stosunku od 1:20 - 1:40. Np. 250 ml mydła rozmieszać z 5 - 10 l wody. Środek nanosić równomiernie szerokim pędzlem lub szczotką. Czyszczona powierzchnia powinna być dostatecznie mokra. Pozostawić na ok. 20 min, aby działało. Na zakończenie powierzchnię gruntownie wyszorować/wyczyścić szczotką. W razie potrzeby proces czyszczenia powtórzyć. Powierzchnię spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia na 1 - 2 dni. Na tak przygotowaną powierzchnię na zewnątrz można nałożyć Olej do Tarasów 236 Leinos.
Wskazówka: przy silnym występowaniu glonów i pleśni, mydło do Podłóg Ługowanych pozostawić na 3 - 4 dni na powierzchni, następnie spłukać wodą. Jeżeli pozostały plamy, usunąć je twardą szczotką. Narzędia wyczyścić natychmiast po użyciu wodą. Nie stosować w temperaturze niższej niż +8°C.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Intensywne czyszczenie: 1 litr rozcieńczoengo koncetratu (1:20 - 1:40) wystarcza na ok. 120 - 150 m2.  Mydłowanie surowego drewna: 1 litr rozcieńczonego koncentratu (1:10) wystarcza na ok. 10 - 25 m2. Regularna pielęgnacja: 1 litr rozcieńczonego koncetratu (1:40) wystarcza na ok. 400 - 600 m2.

Opakowanie wystarcza na...*
1l w zależności od zanieczyszczenia
2,5l

* średnia wydajność na jedną warstwę

 

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, chronić przed mrozem. Napoczęte opakowania szczelnie zamykać.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do odpadów komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 07 06 01.

GISCODE: 

GE 10

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Działa drażniąco na skórę.
Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.