Farba Gliniana-Mix 656

Wykańczanie ścian

Doskonała do barwienia w mieszalniku.

 

Farba Gliniana-Mix

Glina jest przyjaznym dla środowiska i korzystnym dla zdrowia materiałem budowlanym i dzięki różnorodnym właściwościom aranżacyjnym tworzy optymalny klimat w pomieszczeniach.
 
Zawsze trafiamy we właściwy kolor, aby czuli się Państwo dobrze w swoim świecie barw i w każdym momencie mogli dokupić farbę w odpowiednim odcieniu.
 
Oddychająca, regulująca wilgotność, neutralna w zapachu. Przekonajcie się Państwo sami!

Zastosowanie: 

Do wszystkich chłonnych podłoży mineralnych wewnątrz pomieszczeń, w szczególności tynków glinianych. Również do płyt OSB. Farba bazowa do barwienia według wzornika NCS w mieszalnikach LEINOS.

Właściwości techniczne: 

Bez rozpuszczalników i paroprzepuszczalna. Tworzy matową powierzchnię dla regulacji wilgotności powietrza w pomieszczeniu.

Składniki: 

Woda, glina, kreda, celuloza, dwutlenek tytanu, emulgator roślinny, kwas poliasparaginowy, polimer estrów skrobi, izotiazolinony . Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 30 g/l (kategoria „a” od 2010).

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być suche, stałe, chłonne, czyste i odpylone. W razie wątpliwości przeprowadzić malowanie próbne.

Sposób stosowania: 

Przed użyciem i w trakcie malowania farbę zawsze dobrze mieszać. Nakładać równomiernie wałkiem, szczotką lub pędzlem ławkowcem i rozprowadzać we wszystkich kierunkach. Z reguły wystarcza 1 warstwa. W czasie malowania i schnięcia dobrze wietrzyć pomieszczenie.

Czas schnięcia: 

W temperaturze 23° C i 50% względnej wilgotności powietrza ok. 6 -12 godzin.

Wielkość opakowań i zużycie: 

1 l wystarcza na ok. 6,5 m2.

Opakowanie wystarcza na...*
2,5l 15 m2
5l 30 m2
10l 60 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem! Farba oryginalnie zamknięta zachowuje trwałość co najmniej przez 1 rok. Napoczęte opakowanie zużyć w ciągu 2 dni.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone pozostałości produktu mogą być usuwane do odpadów komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 20.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Narzędzia pracy umyć natychmiast po użyciu wodą z Mydłem Roślinnym LEINOS 930 .

GISCODE: 

M-DF 01

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i masę reakcyjną 5-chloro-2metylo-4-izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować reakcje alergiczne. Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

Kontakt dla alergików: +49 (0) 4163 - 86 747  0, +48 / 608 031 784