Farba Silikatowo-Gliniana 689

Wykańczanie ścian

Do wewnątrz, zmywalna.

Farba Silikatowo-Gliniana
Zastosowanie: 

Do wszystkich przyczepnych powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, za wyjątkiem powłok z lakieru i lateksu. 
 

Właściwości techniczne: 

Farba Silikatowo-Gliniana posiada odporność na ścieranie na mokro klasa 2, współczynnik kontrastu zgodnie z DIN EN 13300 (dawniej siła krycia) klasa 2. Wartość oporu dyfuzyjnego pary wodnej sd<0,01m. Farba reaguje alkalicznie i dzięki procesom krzemionkowania składniki farby nie są dostępne dla organizmów (pleśni, glonów, grzybów itp.) jako źródło pożywienia.

Kolor: 

Biały.

Składniki: 

Woda, glina, kreda, potasowe szkło wodne, pigmenty mineralne, organiczne środki wiążące, celuloza, emulgator roślinny, kwas poliasparaginowy. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 30 g/l (kategoria „a” od 2010).
 

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoża z tynku, które nie były jeszcze malowane, jak również tynk gipsowy, czy płyty gipsowo-kartonowe należy najpierw zagruntować Gruntem Silikatowym 621 LEINOS. Dla wyrównania chłonności podłoża zalecane jest również gruntowanie w miejscach szpachlowania i innych poprawek.  W razie wątpliwości przeprowadzić aplikację testową. Należy zauważyć, że gładkie podłoża po zagruntowaniu stają się bardziej ziarniste.
 

Sposób stosowania: 

Farbę Silikatowo-Glinianą dobrze zamieszać i malować pędzlem lub wałkiem malarskim. Jeśli to konieczne, przy pierwszej warstwie farbę rozcieńczyć maks. do 10 % wodą. Ostatnią powłokę malować farbą nierozcieńczoną. Po 4 godz. schnięcia można malować kolejną warstwę Farbą Silikatowo-Glinianą. Po 24 godz. Farba Silikatowo-Gliniana jest w pełni utwardzona i może być przecierana barwioną Lazurą do Ścian 601 LEINOS. Ważne: jedną powierzchnię, np. całą ścianę należy pomalować farbą z tej samej partii ze względu na możliwą różnicę w odcieniu.
 

Czas schnięcia: 

Przy 20°C i 50% względnej wilgotności powietrza po ok. 3 godz. jest pyłosucha, a po 4 godz. można malować kolejną warstwę farby. Sucha przez noc. Należy zadbać o dobre przewietrzanie!
 

Wielkość opakowań i zużycie: 

1 l w zależności od chłonności podłoża wystarcza na 5 - 8 m2 na jedną warstwę. Średnie zużycie wynosi ok. 150 ml/m2.

Opakowanie wystarcza na...*
2,5l 16,5 m2
10l 66 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę


Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięta jest przydatna do użycia przynajmniej przez 12 miesięcy. Przechowywać zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem! Otwarte opakowania i rozcieńczona farba nie nadają się do przechowywania.
 

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 20.
 

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Farba jest gotowa do użycia. Czyszczenie wodą i Mydłem Roślinnym 930 LEINOS.
 

GISCODE: 

M-SK 01

Wskazania szczególne: 

Wszystkie farby silikatowe LEINOS zalecane są szczególnie do obiektów historycznych, ale stosowane są także w budownictwie nowoczesnym. W przeciwieństwie do farb konwencjonalnych bazujących na żywicach syntetycznych, farby silikatowe nie tworzą powłoki lecz dają pewną warstwę. Starzenie się farb krzemianowych odbywa się poprzez ciągłe, bardzo powolne zmniejszanie grubości tej warstwy. W literaturze specjalistycznej zachowanie to określa się mianem „kredowania”. To kredowanie jest charakterystyczne dla materiału i NIE jest wadą produktu.
Aby osiągnąć optymalne wyniki, farbę należy dokładnie wymieszać przed nałożeniem i przesiać, aby wysuszone cząsteczki farby z krawędzi wiadra lub pokrywki zostały usunięte. Są to typowe właściwości materiału, a NIE wada produktu.
 

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Uwaga! Produkt ma odczyn alkaliczny! Chronić oczy i skórę przed zachlapaniem! Bryzgi farby na szkło, kamień naturalny, aluminium, drewno i lakier umyć od razu dużą ilością wody.
Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.