LEINOS Team

Nasza filozofia: Natura w czystej postaci – ale przede wszystkim „zdrowe warunki mieszkalne”

Firmę Leinos Naturfarben założył w 1985 r. w Essen aptekarz i chemik zarazem pan Helge Ortwin Schumacher, którą wpisano do niemieckiego rejestru handlowego w marcu 1986 r. Motywacją dla niego był codzienny kontakt z ludźmi, którzy ciężko zachorowali na skutek używania chemicznie syntetyzowanych farb, lakierów i lazur.

Z tych doświadczeń zrodziło się głębokie przekonanie, że produkty do wykańczania domów mogą być wytwarzane jedynie z naturalnych surowców, z którymi człowiek już od zarania dziejów miał dobre doświadczenia.

Dlatego też wizją przedsiębiorcy stał się innowacyjny wkład w rozwój i produkcję farb naturalnych, toksykologicznie bezpiecznych, o wysokich walorach ekologicznych zgodnie z mottem: „Naturalne lub identyczne z naturalnym”.

Firma Leinos Naturfarben zajmuje się od tamtej pory wytwarzaniem, produkcją i sprzedażą produktów, które zaspakajają stale rosnące wymagania ekologiczne klientów oraz ich naturalną dbałość o własne zdrowie.

Wraz z upływem czasu okazało się jednak, że niektóre naturalne lub identyczne z naturalnymi składniki produktów stwarzały większe zagrożenie toksykologiczne i ekologiczne niż odpowiednie substancje syntetyczne.

Kryterium wyboru: „naturalne” przestało być argumentem nadrzędnym, jeśli surowce stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka. W kwestii rozpuszczalników LEINOS stosunkowo wcześnie podjął odpowiednie decyzje. Na podstawie danych toksykologicznych już w latach ’80 LEINOS zdecydował się zamienić naturalne rozpuszczalniki jak olejek terpentynowy i olejek pomarańczowy, oba o wysokim działaniu alergicznym, na mniej szkodliwe izoparafiny.

Naszym najważniejszym kryterium dla wyboru surowców jest ich pozytywny wpływ na człowieka, nieszkodliwość dla środowiska i szczególne właściwości techniczne. Działamy zgodnie z zasadą: „zdrowe warunki mieszkalne” stawiamy wyżej niż „naturalne” pochodzenie produktów.

 

 

 

 

Produkty: Prawie wszystkie nadają się dla alergików

Firma Leinos zainwestowała też w nowe pomieszczenia szkoleniowe i w wykwalifikowany personel w celu kształcenia swoich klientów i współpracowników w zakresie stosowania farb naturalnych.

Na przełomie lat 1989/1990 przedsiębiorstwo zostało przeniesione do byłej fabryki lakierów w Heiligenhaus, gdzie było odpowiednio dużo miejsca na rozwój, produkcję oraz magazynowanie produktów.

Aby zapewnić możliwie najwyższy, ekologiczny standard produktów, produkcja została przeniesiona do nowego zakładu w Buxtehude, gdzie stosowane są najnowocześniejsze metody i kooperuje się ze znanymi dostawcami.

Poprzez tworzenie nowych produktów i ciągły rozwój już istniejących preparatów o innowacyjnym i ekologicznym charakterze firma Leinos wykonywała w ostatnich latach często pionierską pracę.

W ciągu minionych lat firmie Leinos udało się z dużym powodzeniem w oparciu o naturalne surowce połączyć jakość i ekologię oraz ekstremalnie zredukować toksyczne działania.

Z takimi produktami firma Leinos należy do wiodących przedsiębiorstw na rynku. Wszystkie produkty Leinos są przyjazne dla człowieka. Prawie wszystkie z nich są odpowiednie dla alergików po konsultacji z lekarzem.