Grunt Silikatowy 621

Wykańczanie ścian

Utrwalający grunt pod farbę silikatową, do wewnątrz, bez rozpuszczalników.
 

Grunt Silikatowy

Bezbarwny środek gruntujący do wyrównania nierównomiernie lub mocno chłonnych powierzchni, do gruntowania i wzmacniania mineralnych podłoży przed użyciem farby silikatowej.
 

Zastosowanie: 

Do gruntowania bardzo chłonnych i piaszczących podłoży przed nałożeniem Farby Silikatowej 690 LEINOS. Do rozcieńczania Farby Silikatowej 690 LEINOS w celu wykonania malowania gruntującego.

Właściwości techniczne: 

Bardzo mocno paroprzepuszczalny, głęboko penetrujący grunt. Działa hamująco na rozwój grzybów i pleśni. Krzemionkuje nierozerwalnie z podłożem.

Kolor: 

Po wyschnięciu niemal bezbarwny.

Składniki: 

Woda, potasowe szkło wodne, organiczne środki wiążące. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi 30 g/l (kategoria „a” od 2010).

Podłoże i przygotowanie: 

W zależności od stabilności i chłonności podłoża produkt można rozcieńczać w proporcji do 1:3 wodą.

Sposób stosowania: 

Nanoszenie pędzlem lub wałkiem przy temperaturze otoczenia i powierzchni powyżej 15°C.

Czas schnięcia: 

Przy 20°C i 50% względnej wilgotności powietrza ok. 1 - 3 godzin.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok 100 ml/m2 (nierozcieńczonego gruntu), w zależności od chłonności i stabilności podłoża może zostać rozcieńczony w stosunku do 1:3 wodą.

Opakowanie wystarcza na...*
1l 20 m2
2,5l 50 m2
10l 200 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

 

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięty jest przydatny do użycia przynajmniej 12 miesięcy . Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem!

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 03.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Produkt jest już gotowy do użycia. Czyszczenie wodą i Mydłem Roślinnym 930 LEINOS. 

GISCODE: 

M-SK01

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.