Olej Twardy-Specjalny 245

Oleje i woski do drewna

 Bogaty w naturalne żywice i woski olej finiszowy

Do intensywnie użytkowanych powierzchni, jak podłogi i do wysokojakościowej obróbki mebli drewnianych. Doskonały do polerowania. Wymagane gruntowanie Olejem Twardym 240.

Zastosowanie: 

Paroprzepuszczalna obróbka finiszowa powierzchni wewnątrz  - wstępnie gruntowanych Olejem Twardym LEINOS 240 lub podobnymi produktami. Przede wszystkim do powierzchni intensywnie użytkowanych i w obróbce wysokiej klasy mebli drewnianych.

Właściwości techniczne: 

Tworzy twardą, odporną na zarysowania i hydrofobową powłokę finiszową. Paroprzepuszczalny. Testowany pod względem właściwości użytkowych lakierów i lazur do drewna wewnątrz pomieszczeń zgodnie z normą DIN 68861. Sprawdzony również pod względem migracji pierwiastków zgodnie z DIN EN 71- 3 (powłoki do zabawek) oraz odporności na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160.

Kolor: 

Bezbarwny do lekko żółtawego. Bez polerowania aksamitnie błyszczący.

Składniki: 

Zagęszczony olej lniany i drzewny, wygotowany olej rycynowy i żywice naturalne, estry żywic naturalnych, zagęszczony olej drzewny, izoparafiny, tlenek glinu, wosk mikrokrystaliczny, kwas krzemowy, sykatywy. Zawartość LZO lotnych związków organicznych w produkcie wynosi maks. 540 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 700 g/l (kategoria f od 2010 r.).

 

Podłoże i przygotowanie: 

Surowe drewno musi zostać zagruntowane Olejem Twardym 240 lub produktem podobnym. Podłoże musi być suche, stałe, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu oraz chłonne. Powierzchnie drewniane wstępnie oszlifować papierem ściernym o ziarnistości 150-180 w kierunku włókien drewna.

Sposób stosowania: 

Przed użyciem dokładnie wymieszać! Nanoszenie pędzlem, wałkiem, przez natrysk, zanurzanie. Nakładać oszczędnie, aby uniknąć problemów z wysychaniem.Temperatura otoczenia i powierzchni powyżej 15˚C. Bardzo dobry do polerowania.

Czas schnięcia: 

Przy 20°C i  względnej wilgotności powietrza 50 % pyłosuchy po ok.10 - 12 godz. Można po nim chodzić i poddawać dalszej obróbce po 16 - 24 godz. Ten system do schnięcia wymaga odpowiedniej ilości tlenu z powietrza. Dlatego zadbać o dobrą wentylację - przy stojącym powietrzu np. wentylatorem, aby uniknąć powstawania zapachu.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 10 - 30 ml/m2. Może odbiegać od normy w zależności od chłonności podłoża.

Opakowanie wystarcza na...*
0,25l 12,5 m2
0,75l 37,5 m2
2,5l 125 m2
10l 500 m2
30l 1.500 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

 

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 5 lat. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Napoczęte opakowania dobrze zamknąć, resztki przelać do mniejszych pojemników.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunlanych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Produkt jest gotowy do użycia. Czyszczenie LEINOS Rozcieńczalnikiem 200.

GISCODE: 

Ö 60

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Karta charakterystyki dostępna na żądanie. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.
Nasiąknięte produktem materiały robocze, jak np. szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w hermetycznych pojemnikach metalowych lub wodzie, a następnie zutylizować, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zapewnić należytą wentylację. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować typowy dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą, zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych. Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.

 

Ü-Zeichen