Wosk do Podłóg i Mebli LF 310

Pielęgnacja

Prawdziwy, naturalny wosk do podłóg i mebli wewnątrz.

Wosk do Podłóg i Mebli

Chroni i pielęgnuje każdy rodzaj drewna.
Na bazie wosku carnauba i wosku pszczelego.

Zastosowanie: 

Do dyfuzyjnej obróbki uszlachetniającej i do ochrony przed wodą wszystkich intensywnie użytkowanych podłoży wewnątrz, przede wszystkim z drewna, korka i nieglazurowanych płytek glinianych. Do podłóg i do wysokojakościowej obróbki mebli.

Właściwości techniczne: 

Konsystencja pasty. Bardzo wydajny. Bezproblemowa regeneracja porzez nakładanie nowych warstw. Paroprzepuszczalny. Przetestowany pod względem migracji pierwiastków zgodnie z normą DIN EN 71-3 (powłoki zabawek).

Kolor: 

Żółtawy.

Składniki: 

Olej orzecha włoskiego, olej krokoszowy, wosk carnauba, wosk pszczeli, estry żywic naturalnych, sykatywy. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi  maks. 1 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi 400 g/l (kategoria „e” od 2010 r.).

Podłoże i przygotowanie: 

Aby osiągnąć optymalne wyniki należy stosować się do zaleceń Kart Produktu wszystkich stosowanych produktów. Podłoże musi być suche, stałe, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu, nie może być chłonne.

Sposób stosowania: 

Nakładanie szmatką lub maszynowo. Temperatura otoczenia i powierzchni powyżej 15˚C.
A. Nakładanie na surowe lub chłonne podłoża:
1. Zagruntować Olejem Twardym 240 bezbarwnym lub w kolorze. Naturalne linoleum można woskować bez gruntowania.
2. Nanieść cieniutką warstwę wosku za pomocą niekłaczącej szmatki lub przy większych powierzchniach maszyny polerskiej. Zasadniczo wosk musi zostać od razu po nałożeniu równomiernie i starannie rozprowadzony.
3. Po 12 godz. schnięcia powierzchnię wypolerować. W razie potrzeby po 14 dniach można wykonać drugą aplikację wosku, co poprawia trwałość powierzchni.
B. Renowacja konwencjonalnie zabezpieczonych powierzchni:
Stare powłoki zamykające pory całkowicie usunąć. Następnie nałożyć wosk jak w punkcie A, chłonne podłoże zagruntować olejem.
C. Renowacja olejowanych i woskowanych powierzchni:
Woskowaną powierzchnię wyczyścić wodą i i Mydłem Roślinnym 930 LEINOS. Plamy i  zabrudzenia usunąć za pomocą Rozcieńczalnika 200 LEINOS, względnie wyszlifować. Następnie postępować jak w punkcie A, chłonne podłoże zagruntować olejem.

Czas schnięcia: 

Do polerowania nadaje się po ok. 12 godz. Po ok. 48 godz. można po nim chodzić. Pełne użytkowanie po ok. 1 tygodniu. Ten system do schnięcia wymaga odpowiedniej ilości tlenu z powietrza, dlatego zadbać o dobre przewietrzanie, przy stojącym powietrzu np. wentylatorem, aby zapobiec powstawaniu  zapachu.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 5 - 10 g/m2 na jedno nałożenie. Nakładać oszczędnie, aby nie zakłócać procesu schnięcia!

Opakowanie wystarcza na...*
0,175kg 23 m2
0,35kg 46,5 m2
2,1kg 280 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 2 lata. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu,  w chłodnym i suchym miejscu.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnym, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europpejski kod odpadu EWC: 08 01 12.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

LEINOS Rozcieńczalnik 200.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami. UWAGA: Nasączone produktem materiały robocze, jak: szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w zamkniętym pojemniku metalowym lub wodzie, następnie zutylizować, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zadbać o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą, zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych. Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.