Farba Kazeinowa do Ścian 640

Wykańczanie ścian

Oddychająca, matowa farba do ścian.

Farba Kazeinowa do Ścian

Do podłoży mineralnych, jak tynk, kamień, beton, płyt gipsowo-kartonowych, tapet z papieru rauhfaser, drewna. Można ją barwić. Z 10 kg farby w proszku otrzymuje się 20 l gotowej farby.
 

Zastosowanie: 

Tworzy dobrze kryjące, białe lub kolorowe powłoki malarskie na podłożach  mineralnych i mocno przyklejonych tapetach, przepuszcza parę wodną. Nie stosować do pomieszczeń narażonych na wilgoć!

Właściwości techniczne: 

Dobrze kryjąca Farba Kazeinowa do Ścian w proszku do rozmieszania z wodą. Paroprzepuszczalna. 

Kolor: 

Naturalnie biała, matowa. Rozrobioną na gotowo z wodą można barwić na dowolny kolor Pigmentami w Koncentracie 668 LEINOS .

Składniki: 

Kazeina, kreda, mączka marmurowa, kaolin, ziemia okrzemkowa, soda, metyloceluloza. Bez dodatku środków konserwujących i zapachowych. Produkt nie podlega unijnej dyrektywie Deco-Paint.

Podłoże i przygotowanie: 

Jeszcze nie całkowicie związane, kwasowo, a przede wszystkim silnie alkalicznie reagujące i mocno chłonne podłoża zagruntować Gruntem Głęboko Penetrującym LEINOS 620. Również niestabilne podłoża i piaszczące tynki zagruntować Gruntem Głęboko Penetrującym LEINOS 620.

Sposób stosowania: 

Malowanie pędzlem, wałkiem. Temperatura otoczenia i powierzchni powyżej 15˚C.
A. Przygotowanie farby:
5 kg Farby Kazeinowej do Ścian rozrobić z 3,5 l wody i mieszać tak długo, aż znikną grudki. Pozostawić na 30 - 60 min, aby farba nabrała odpowiedniej konsystencji. Na zakończenie dodać jeszcze 0,5 - 1,5 l wody i dobrze wymieszać. Do mieszania farby z wodą najlepiej używać mieszadła elektrycznego.
B. Barwienie:
Dodać Pigmenty w Koncentracie 668 LEINOS w żądanej ilości i starannie wymieszać.
C. Nakładanie:
Farbę nanosić równomiernie, najlepiej wałkiem lub pędzlem ławkowcem. Unikać grubych warstw, lepiej malować cienkimi warstwami dwukrotnie. Farba Kazeinowa do Ścian osiąga swoje maksymalne krycie dopiero po całkowitym wyschnięciu. Z powodu swojej rozpuszczalności w wodzie Farba Kazeinowa tylko warunkowo nadaje się pod Techniki Lazerunku LEINOS!

Czas schnięcia: 

Ok. 16 - 24 godzin. Zadbać o dobre przewietrzanie!

Wielkość opakowań i zużycie: 

1 kg proszku wystarcza na ok. 18 m2 (w zależności od stosunku rozrobienia) na jedną warstwę. Może jednak odbiegać od normy w zależności od chłonności podłoża.

Opakowanie wystarcza na...*
2,5kg 45 m2
10kg 180 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

 

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. W formie proszku zachowuje trwałość przez wiele lat. Farbę rozmieszaną na gotowo z wodą niezwłocznie zużyć, ponieważ nie zawiera środków konserwujących.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do odpadów komunalnych.
Europejski kod odpadu EWC: 08 01 20.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Woda i Mydło Roślinne 930 LEINOS.

GISCODE: 

M-DF 01

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.