Farba Dyspersyjna na bazie żywic naturalnych 660

Wykańczanie ścian

Naturalna biel, matowa, bez rozpuszczalników, nie żółknie, do stosowanie wewnątrz pomieszczeń.

Farba Dyspersyjna na bazie żywic naturalnych

Zmywalna, niekapiąca, dobrze kryjąca, matowa farba ścienna, do malowania podłoży mineralnych, tapet raufaza itp., dyfuzyjna.

Jak Państwo czują, nie czuć zapachu!
Farba Dyspersyjna 660 LEINOS na bazie żywic naturalnych jest nadal pierwszym wyborem wśród farb do wnętrz: łatwa w nakładaniu, bardzo wydajna i mocno kryjąca. Zarówno majsterkowicze, jak i profesjonalni malarze docenią tę klasyczną farbę do ścian i sufitów. Można nią malować prawie wszystkie powierzchnie: czy to nowy - czy stary tynk, tapety lub zabrudzone farby emulsyjne. Farba Dyspersyjna LEINOS 660 jest kompatybilna i tworzy przyjemny klimat w pomieszczeniu dzięki swojej  aksamitnie matowej powierzchni i bez uciążliwego zapachu.

W skrócie:
- naturalna biel, matowa, do stosowania wewnątrz
- nie żółknąca, bez rozpuszczalników
- zmywalna zgodnie z DIN EN 13300, klasa 3
- paroprzepuszczlna zgodnie z DIN EN ISO 7783-2 klasa 1
- może być barwiona Pigmentami LEINOS 668
- malowanie pędzlem, wałkiem lub przez natrysk
- czas schnięcia ok. 16-24 godzin w zależności od warunków
- zużycie ok. 100-200 ml/m² na jedną warstwę
- czyszczenie narzędzi wodą

Obróbka & podłoża
Nakładanie:
Farbę nakłada się zwykle za pomocą wałka lub pędzla. Możliwe również malowanie szczotką, bardzo duże powierzchnie można również pokryć przez natrysk.

Nowe, niemalowane tynki i sucha zabudowa:
np. tynk gipsowy, wapienno-cementowy, płyty gipsowo-kartonowe lub gipsowo-włóknowe, beton. Wymienione podłoża należy zagruntować Gruntem Głęboko Penetrującym LEINOS 620, aby zmniejszyć ich dużą chłonność. Następnie, w zależności od krycia, pomalować 1 - 2 razy Farbą Dyspersyjną  LEINOS 660 na bazie żywic naturalnych .
 
Stare powłoki malarskie i tapety:
Istniejące powłoki farby dyspersyjnej na tynku lub płycie g-k, itp. muszą się mocno  trzymać i tak jak nowe, niemalowane tapety mogą być malowane Farbą Dyspersyjną LEINOS 660 bez wcześniejszego gruntowania. Stare tapety, które były już malowane jedno- lub kilkukrotnie farbą emulsyjną należy sprawdzić, czy dobrze się trzymają i ewentualnie podkleić. Bardzo brudne powłoki starej farby oczyścić. Farby gliniane i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć. Szczelne, bardzo mało chłonne podłoża, jak farby lateksowe i lakiery bardzo starannie oszlifować lub wyługować. Generalnie nie jest wymagane gruntowanie w przypadku istniejących, dobrze trzymających się, starych powłok malarskich chyba, że muszą zostać całkowicie usunięte.

Porady & wskazówki
Sprawdzić stan podłoża
Wytrzymałość starej powłoki można łatwo sprawdzić - wystarczy tylko mocno przykleić do ściany taśmę malarską, po czym gwałtownie ją oderwać. Jeśli na taśmie nie zostaną części farby, oznacza to, że stara powłoka jest solidna i można ją pomalować. Jeśli jednak części farby zostaną oderwane wraz z taśmą, to starą powłokę należy całkowicie usunąć ze ściany.

Jednolita powierzchnia
Jednolitą fakturę powierzchni otrzymają Państwo, nanosząc  Farbę Dyspersyjną LEINOS 660 energicznie wałkiem na powierzchnię ściany, a na zakończenie wałkując farbę tylko w jednym kierunku, np. z góry na dół lub odwrotnie. Im krótsze runo na wałku, tym delikatniejsza faktura powierzchni. 
 
 
Zastosowanie: 

Biała lub kryjąca na kolorowo, dyfuzyjna farba do wszystkich podłoży mineralnych lub mocno przyklejonych tapet.

Właściwości techniczne: 

Wysoka zdolność krycia, łatwa do nakładania, bardzo wydajna. Bez rozpuszczalników, nie żółknie. Paroprzepuszczalna zgodnie z DIN/EN ISO 7783-2 klasa 1. Odporna na zmywanie zgodnie z DIN/EN ISO 11998 i DIN EN 13300, klasa 3, klasa krycia 2, odporność na ścieranie na mokro klasa 3.

Kolor: 

Naturalna biel, matowa, można ją barwić Pigmentami w Koncentracie LEINOS 668.

 

Składniki: 

Woda, kreda, dwutlenek tytanu, emulgator roślinny, kwas poliasparaginowy, polimer estrów skrobi, talk, kaolin, metyloceluloza, izotiazolinony. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w tym produkcie wynosi maks. 1 g/l. Limit UE wynosi maks. 30 g/l (kategoria „a” od 2010 r.).

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być suche, wolne od tłuszczu i pyłu, umiarkowanie chłonne, ale przyczepne, wolne od środków separujących, pęknięć, wykwitów i grzybów. Podłoże zagruntować wodnym Gruntem Głęboko Penetrującym LEINOS  620. Jeżeli powierzchnia ma silny odczyn zasadowy, należy ją wcześniej zneutralizować. Aby uzyskać optymalną zmywalność zgodną z DIN EN ISO 11998 i DIN EN 13300 - klasa 3, powierzchnia po ostatnim malowaniu nie może być chłonna.

 

Sposób stosowania: 

Nakładać wałkiem, pędzlem lub urządzeniem do malowania natryskowego typu Airless w temperaturze otoczenia powyżej 12°C. 

A. Malowanie na tynku, betonie i tapetach raufaza:
W zależności od chłonności podłoża malować 1 - 2 razy. Każdorazowo zachować czas schnięcia ok. 16 - 24 godz.
 
B. Malowanie na płytach g-k, tapetach z tkanin:
Zagruntować Gruntem Głęboko Penetrującym LEINOS 620, następnie pomalować 1 - 2 razy. Każdorazowo zachować czas schnięcia ok. 16 - 24 godz.

C. Malowanie na starych powłokach malarskich:
Stare powłoki farb emulsyjnych dokładnie oczyścić. Powłoki farb glinianych całkowicie usunąć i umyć. Przeprowadzić malowanie próbne! Stare powłoki lateksowe, olejne i lakiernicze całkowicie usunąć. Następnie nałożyć warstwę farby jak w punkcie B, mocno chłonne podłoża zagruntować.
 

Czas schnięcia: 

Przy 20°C i 50% względnej wilgotności powietrza ok. 16 - 24 godzin. Ten system do schnięcia wymaga wystarczającej ilości tlenu z powietrza, suchego podłoża i niezbyt wysokiej względnej wilgotności powietrza.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 100 - 200 ml/ m2 na jedną warstwę, może odbiegać od normy w zależności od chłonności podłoża.

Opakowanie wystarcza na...*
2,5l 16,5 m2
10l 66 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

 

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięta ma przydatność do użycia ok.12 miesięcy. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem!

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 20.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Farba rozcieńczana wodą. Produkt jest gotowy do użycia. Czyszczenie narzędzi wodą z dodatkiem Mydła Roślinnego LEINOS 930 .

GISCODE: 

M-DF 01

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Zawiera 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on i masę reakcyjną 5-chloro-2metylo-4-izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować reakcje alergiczne.
Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami w celu odpowiedniego recyklingu.
Kontakt dla alergików: +49 (0) 4163 - 867470, +48 / 608 031 784