Farba do Drewna na bazie wodnej 855

Lakiery

Chroni wszelkie nieszlifowane konstrukcje drewniane na zewnątrz

Farba do Drewna
Zastosowanie: 

Matowa farba kryjąca bez rozpuszczalników, do wszystkich nieszlifowanych konstrukcji drewnianych na zewnątrz. Dobra do drewna szorstkiego od piły. Nie nadaje się do drewna dębowego.

Właściwości techniczne: 

Dobra zdolność krycia. Paroprzepuszczalna z powłoką ochronną przeciwko zagrzybieniu. Daje się łatwo odnawiać.

Kolor: 

014 kukurydzianożółta, 057 szwedzka czerwień.

Składniki: 

Woda, olej lniany, mąka żytnia, bentonit, siarczek żelaza, pigment: tlenek żelaza, mydło potasowe kwasu oleinowego, karbaminian jodopropynylobutylu, suszki. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalna wartość w UE wynosi 30 g/l (kategoria "a" od 2010).
 

Substancja czynna: 

0,6 % karbaminian jodopropynylobutylu

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być suche, twarde, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu i musi być chłonne. Surowe drewno szorstkie od piły najpierw wyszczotkować.

Sposób stosowania: 

Nakładanie pędzlem przy temperaturze otoczenia i powierzchni powyżej 10˚C Produkt jest gotowy do użycia. Przed użyciem dokładnie wymieszać!

Czas schnięcia: 

Przy 20°C i 50 - 55% względnej wilgotności powietrza: pyłosucha po ok. 12 godz. po  ok. 24 godz. sucha i można nakładać następną warstwę

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 55 - 85 ml/m2 na jedną warstwę na heblowanym lub szlifowanym drewnie. Przy drewnie szorstkim od piły zużycie nieco się zwiększa. Nakładać oszczędnie, aby nie zakłócać procesu schnięcia!

Opakowanie wystarcza na...*
2,5l 35,5 m2
10l 140 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

 

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać szczelnie zamkniętą w chłodnym i suchym miejscu. Produkt oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 2 lata. Napoczęte opakowania dobrze zamknąć, resztki przelać do mniejszych pojemników.

Utylizacja: 

Zgodnie z urzędowymi, regionalnymi przepisami o utylizacji. Wysuszone resztki produktu mogą być wyrzucane do śmieci komunalnych. Kod odpadu: EAK/EWC 08 01 02

 

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Rozcieńczać wodą do 20%. Do czyszczenia narzędzi używać wody i Płynu Intensywnie Czyszczącego LEINOS 935. W przypadku silnego zabrudzenia użyć LEINOS Rozcieńczalnika 200.

GISCODE: 

M-KH01

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Zawiera butylokarbaminian jodopropynylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Substancja czynna: Iodo-2-propynyl-butylcarbamat <0,6%
Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Kontakt dla alergików: +48 / 608 031 784