Hybrydowa Farba Silikatowa 694

Wykańczanie ścian

Ekologiczny, zintegrowany system powlekania ścian z zastosowaniem flizeliny malarskiej wewnątrz pomieszczeń.

 

 

Hybrydowa Farba Silikatowa
Zastosowanie: 

Farba do klejenia flizeliny z włókna szklanego przez „zatopienie” i finiszowego malowania ścian zgodnie z normą DIN 18363, a także do tworzenia wysokiej jakości powierzchni. Do wszystkich stabilnych powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, za wyjątkiem powłok z lakieru i lateksu.

Właściwości techniczne: 

Odporność na ścieranie zgodnie z normą DIN 53778. W połączeniu z wbudowaną włókniną szklaną osiągana jest klasa odporności przeciwpożarowej A2 (niepalna) zgodnie z normą DIN 4102. Warunkiem jest odpowiednio sklasyfikowne podłoże i włóknina szklana. Produkt reaguje alkalicznie i dzięki procesom krzemionkowania składniki farby nie są dostępne dla organizmów (pleśni, glonów, grzybów itp.) jako źródło pożywienia.

Kolor: 

Naturalna Biel.

Składniki: 

Woda, potasowe szkło wodne, pigmenty mineralne, modyfikowane spoiwa organiczne. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 30 g/l (kategoria „a” od 2010 r.).

Podłoże i przygotowanie: 

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do wzmocnienia flizeliną z włókna szklanego należy profesjonalnie przygotować zgodnie z normą DIN 18636 część C lub technicznymi wytycznymi dla prac malarskich i lakierniczych (BFS-Merkblätter). Resztki tapet i kleju dokładnie usunąć. Podłoże powinno spełniać wymagania jakościowe przynajmniej na poziomie Q2 (standardowe wyszpachlowanie powierzchni). Podłoża z rozpuszczalnymi w wodzie, odbarwiającymi się składnikami przetestować, czy mogą być malowane farbą silikatową. Elementy wrażliwe na środowisko alkaliczne należy dobrze zabezpieczyć przed zachlapaniem. Podłoża gładkie i niechłonne zagruntować Gruntem do Tynków Mineralnych LEINOS 622, nierównomiernie chłonne powierzchnie Gruntem Silikatowym Leinos 621 rozcieńczonym wodą w stos. 1:1 do 1:3. Farba Silikatowa Hybrydowa LEINOS 694 jest przygotowana do użycia jako klej do flizeliny i NIE należy jej rozcieńczać.

Sposób stosowania: 

Silikatową Farbę Hybrydową LEINOS 694 nakładać obficie wałkiem, pędzlem lub natryskowo. Na mokrą jeszcze warstwę (ok. 350 - 450 ml/m2) kłaść suchą flizelinę z włókna szklanego (ok. 35 g/m2 i 270 µm) z zakładką na ok 5 cm, nie powodując zmarszczek i pęcherzy. Dzięki falistemu cięciu założonych na siebie warstw flizeliny uzyskamy prawie niewidoczne łączenie. Powłokę finiszową nakładać od razu, mokro na mokro, Silikatową Farbą Hybrydową LEINOS 694, którą w razie potrzeby można rozcieńczyć wodą do 5%.

Czas schnięcia: 

Conajmniej 24 godz. przy 20°C i 50% względnej wilgotności powietrza. Należy zadbać o dobre przewietrzanie!

Wielkość opakowań i zużycie: 

1 l wystarcza na ok. 2 m2, w zależności od chłonności podłoża. Dokładne zużycie należy wcześniej zbadać na powierzchni testowej.

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięta jest przydatna do użycia przynajmniej przez 12 miesięcy. Przechowywać zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem! Otwarte opakowania i rozcieńczona farba nie nadają się do przechowywania.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 20.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Produkt jest przygotowany do użycia jako klej do flizeliny i można go rozcieńczyć tylko w warstwie finiszowej do 5% wodą. Czyszczenie wodą i Mydłem Roślinnym LEINOS 930.

GISCODE: 

BSW 70 D 1

Wskazania szczególne: 

Wszystkie farby silikatowe LEINOS zalecane są szczególnie do obiektów historycznych, ale stosowane są także w  nowoczesnej architekturze. W odróżnieniu od farb konwencjonalnych bazujących na żywicach syntetycznych, farby silikatowe nie tworzą powłoki lecz dają pewną warstwę. Starzenie się farb krzemianowych odbywa się poprzez ciągłe, bardzo powolne zmniejszanie grubości tej warstwy. W literaturze specjalistycznej zachowanie to określa się mianem „kredowania”. To kredowanie jest charakterystyczne dla materiału i NIE jest wadą produktu.
Aby osiągnąć optymalne wyniki, farbę należy dokładnie wymieszać przed nałożeniem i przesiać, aby wyschnięte cząsteczki farby zostały usunięte z krawędzi wiadra lub pokrywy. Są to typowe właściwości materiału i NIE stanowią wady produktu.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Karta charakterystyki dostępna na żądanie. Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia w celu odpowiedniego recyklingu. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Uwaga! Produkt ma odczyn alkaliczny! Chronić oczy i skórę przed zachlapaniem! Bryzgi farby na szkło, kamień naturalny, aluminium, drewno i lakier umyć od razu dużą ilością wody.