Farba Strukturalna 680

Wykańczanie ścian

Gruboziarnista, naturalnobiała, matowa, do wewnątrz. Bez rozpuszczalników, odporna na żółknięcie.

Farba Strukturalna

Idealne podłoże do dekorowania ścian techniką lazerunku LEINOS.

... drobne ziarenka ozdobią każdą ścianę!

Chcą Państwo nadać swoim ścianom nową strukturę albo wydają się Państwu nowe ściany gipsowe po prostu za gładkie i bez wyrazu? Albo nie życzą sobie Państwo, aby można było rozpoznać, że sciany to sucha zabudowa. W każdym z tych przypadków mogą Państwo wypróbować Farbę Strukturalną LEINOS 680. Farba ta wraz z zawartymi w niej ziarenkami mączki marmurowej wyczaruje nową, strukturalną i żywą powierzchnię mającą charakter tynku. Dzięki wysokiej białości i zdolności wypełniania często wystarcza tylko jedna, obficie nałożona pędzlem lub wałkiem, warstwa i ściana jest gotowa. A' propos: Farba Strukturalna LEINOS znakomicie nadaje się do dekorowania lazurą w technice lazerunku LEINOS!

WŁAŚCIWOŚCI JAK NA DŁONI
- Biała naturalna, matowa, do wewnątrz
- W dużym stopniu odporna na żółknięcie
- Bez rozpuszczalników,
- Z dodatkiem mączki marmurowej
- Nie kapiąca, łatwa w nakładaniu
- Przepuszczalna dla pary wodnej
- Może być barwiona LEINOS Pigmenami w koncentracie.
- Nakładanie pędzlem lub wałkiem
- Czas schnięcia w zależności od waruków ok. 16-24 godzin
- Zużycie ok. 200-300 ml/m² na jedną warstwę.
- Czyszczenie narzędzi wodą.

STOSOWANIE & PODŁOŻA
Nakładanie odbywa się na ogół za pomocą pędzla lub wałka. W przypadku nakładania wałkiem otrzymuje się równomierną strukturę powierzchni. Bardziej ożywione struktury można uzyskać nakładając farbę szczotką w formie tzw. "leżących ósemek". Szczególowe wskazówki dotyczące podłoży niżej:

Nowe, niemalowane powierzchnie tynków i suchej zabudowy
Np. tynk gipsowy, wapienno-cementowy, płyty gipsowo-kartonowe lub gipsowo-włóknowe, jak również beton. Wymienione podłoża należy zagruntować Gruntem Głęboko Penetrującym 620 LEINOS, aby zmniejszyć ich dużą chłonność. Następnie pomalować 1-2 krotnie Farbą Struktralną LEINOS, w zależności od krycia i żądanej struktury.

Stare powłoki malarskie i tapety
Istniejące powłoki farby dyspersyjnej na tynku lub płytach gipsowo-kartonowych, itp. muszą się mocno  trzymać i tak jak nowe, niemalowane tapety mogą być malowane Farbą Strukturalną LEINOS bez wcześniejszego gruntowania. Stare, malowane raz lub kilka razy farbą emulsyjną tapety należy sprawdzić, czy dobrze się trzymają i ewentualnie podkleić. Bardzo brudne powłoki starej farby należy oczyścić. Farby gliniane i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć. Gęste, bardzo mało chłonne podłoża, jak farby lateksowe i lakiery należy bardzo starannie oszlifować lub wyługować. Generalnie nie jest wymagane gruntowanie w przypadku istniejących, przyczepnych starych powłok chyba, że muszą zostać całkowicie usunięte.

PORADY & WSKAZÓWKI

Test na ślinę
Czy mamy do czynienia z farbą klejową, czy inną rozpuszczalną powłoką, możemy sprawdzić za pomocą tzw. "testu na ślinę".  W tym celu dać nieco śliny na koniec palca i z lekkim naciskiem wcierać w podłoże. Jeżeli ślina przebarwi się na kolor podłoża, powłoka musi zostać całkowicie usunięta lub zmyta ze ściany.

Obfite Nakładanie
Jeżeli zamierzeniem Państwa jest uzyskanie grubszej struktury, to można spokojnie nałożyć Farby Strukturalnej LEINOS nieco więcej. Farba trzyma się ściany i nie opada.  Farbę można również nakładać w kombinacji technik, tzn. najpierw nanosić farbę wałkiem, a później rozprowadzać ją szczotką.

Zastosowanie: 

Do łatwego wykonywania dyfuzyjnych tynków strukturalnych na podłożach mineralnych, płytach wiórowych i gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń. Bardzo dobry podkład pod Technikę Lazerunku LEINOS.

Właściwości techniczne: 

Tiksotropowa, łatwa w nakładaniu, dobrze kryjąca. Przepuszczalna dla pary wodnej.

Kolor: 

Naturalnobiała. Może być dowolnie barwiona LEINOS Pigmentami w Koncentracie 668.

Składniki: 

Woda, kreda, dwutlenek tytanu, emulgator roślinny, kwas poliasparaginowy, estry skrobi, celuloza, talk, kaolin, metyloceluloza, isothiazolinone. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 30 g/l (kategoria „a” od 2010).

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być neutralne chemicznie, suche, stabilne, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu, bez substancji przebijających. Nowe tynki wapienne i cementowe muszą być wysezonowane do stanu powietrzno-suchego. Jeszcze nie całkowicie związane, kwasowo lub alkalicznie reagujące lub chłonnych podłoża należy najpierw zagruntować Gruntem Głęboko Penetrującym 620 LEINOS. Bardzo chłonne, labilne podłoża i piaszczące tynki muszą również zostać zagruntowane Gruntem Głęboko Penetrującym 620 LEINOS.

Sposób stosowania: 

Pędzlem, wałkiem. Temperatura pomieszczenia i powierzchni powyżej 15˚C.

Czas schnięcia: 

Ok. 16 – 24 godzin. Całkowicie sucha po ok. 1 tygodniu.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 250 - 300 ml/m2 na jedno nałożenie. Może odbiegać od normy w zależności od chłonności podłoża.

Opakowanie wystarcza na...*
2,5l 10 m2
10l 40 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięta jest przydatna do użycia przez okres ok. 12 miesięcy. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 20.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Woda i LEINOS Mydło Roślinne 930. Produkt jest gotowy do użycia.

GISCODE: 

M-DF 01

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Zawiera masę reakcyjną 5-chloro-2metylo-4-izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować reakcje alergiczne.
Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

infolinia dla alergików: +48 / 608 031 784