Olej Twardy LF 248

Oleje i woski do drewna

Olej bezrozpuszczalnikowy, tworzy dyfuzyjną, szczególnie trwałą powierzchnię o akasmitnym połysku.

Olej Twardy bez rozpuszczalników

Dobrze nadaje się do podłóg i w meblarstwie do trudnego w obróbce drewna liściastego np. owocowego.

Zastosowanie: 

Do dyfuzyjnej impregnacji drewna. Umożliwia utworzenie odpornej na zużycie powierzchni. Nie nadaje się do obszarów wilgotnych.

Właściwości techniczne: 

Odporna na zarysowania, hydrofobowa i paroprzepuszczalna impregnacja drewna. Bez rozpuszczalników, bez dodatku kobaltu. Olej sprawdzony pod względem migracji pierwiastków zgodnie z DIN EN 71-3.

Kolor: 

Bezbarwny, do lekko żółtawego.

Składniki: 

Olej lniany, zagęszczone: olej lniany i żywice naturalne, krzemian sodu, wosk carnauba, tlenek glinu, dwutlenek tytanu, sykatywy. Zawartość LZO lotnych związków organicznych w produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 400 g/l (kategoria "e" od 2010 r.).

Podłoże i przygotowanie: 

Aby osiągnąć optymalne rezultaty należy stosować się do zaleceń Kart Produktu wszystkich stosowanych produktów. Podłoże musi być suche, stałe, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu oraz musi być chłonne. Powierzchnie drewniane wstępnie oszlifować papierem ściernym o ziarnistości P100 - P150 zgodnie z kierunkiem włókien drewna.

Sposób stosowania: 

Jednokrotne nałożenie maszyną „termopad”, maszyną polerską, dużą szpachlą lub szerokim pędzlem. Temperatura otoczenia i powierzchni powyżej 15˚C.

A. Obróbka surowego lub chłonnego podłoża:
Na gorąco:
Głęboka impregnacja już przy jednokrotnym nałożeniu. Zimny Olej Twardy LF 248 nanieść cienką warstwą na powierzchnię podłogi za pomocą płaskiego pędzla lub blachy. Następnie dokładnie wetrzeć na gorąco maszyną termopad.
Na zimno:
Olej Twardy LF 248 nałożyć 1 - 2 krotnie zachowując czas schnięcia pomiędzy warstwami 24 godziny. Nałożyć cienką warstwę produktu na powierzchnię za pomocą szerokiego pędzla lub blachy. Następnie dokładnie wetrzeć przy użyciu polerki i białego padu. Jeśli to konieczne po 24 godz. schnięcia nanieść drugą warstwę. Zużycie w tym przypadku to tylko 3 - 5 g/m². Olej Twardy LF248 nakłądać kropla po kropli i wcierać białym padem.
Zasada ogólna:
Przed dalszą obróbką innym produktem LEINOS, należy upewnić się, że gruntowane podłoże już dobrze wyschło i nie jest już chłonne, aby uniknąć zubożenia następnych powłok, a przez to niepełnowartościowej powierzchni.
B. Obróbka odnawiająca:
Podłoże oczyścić i oszlifować. Nanieść jedną warstwę Oleju Twardego LF 248. Woskowane powierzchnie mogą być odnawiane Olejem Twardym LF 248 dopiero po całkowitym usunięciu wosku.
 

Czas schnięcia: 

Pyłosuchy po 24 godzinach. Suchy po 48 godzinach. Zasada ogólna: ten system do schnięcia wymaga odpowiedniej ilości tlenu z powietrza. Dlatego zadbać o dobre przewietrzanie, przy stojącym powietrzu np. wentylatorem, aby uniknąć powstawania zapachu!

Wielkość opakowań i zużycie: 

Zużycie na jedną warstwę: nakładanie blachą: 12 - 15 ml/m2, pędzlem: 20 - 30 ml/m2. Nakładać oszczędnie, aby uniknąć problemów z wysychaniem!

Opakowanie wystarcza na...*
0,75l 33 m2
2,5l 110 m2
10l 445 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

 

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 2 lata  Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu. Kod odpadu EWC: 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

LEINOS Rozcieńczalnik 200. Produkt jest gotowy do użycia.

GISCODE: 

Ö 10

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami. UWAGA: Nasączone produktem materiały robocze, jak: szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w zamkniętym pojemniku metalowym lub wodzie, następnie zutylizować, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zapewnić należytą wentylację.
Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować typowy dla tego rodzaju produktów zapach.
Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą, zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych.
Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.

 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.